LS-W3

Mô tả:

LS-W3

Giá: 380.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

LS-W3

Cung cấp Mạch Điều Khiển Module 1 mầu, 3 mầu 

Kết nối Wifi & USB

Thông số kỹ thuật

Storage                      2MByte

Application                 All kind of single &dual LED screen

Pixel                            Single 48K pixel   Double 24K pixel

Load                           Single:1024*48 1536*32

Double:512*48  768*32

Software function      Cluster management/multi-area display/multi language

Program number        128 programs, each has 16 areas.

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật