Bảo hành

Chính sách bảo hành: 

  • Panasonic-Nanoco:  Hàng chính hãng,  bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm LED MyNice: Hàng chính hãng MyNice sản xuất, bảo hành 02 năm.
  • Sản phẩm LED Hàn Quốc: Hàng chính hãng Interone sản xuất,  bảo hành 03 – 04 năm, tùy theo từng điều kiện lắp đặt trong nhà , hay lắp đặt ngoài trời.
  • Sản phẩm LED khác: Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  • Đèn chiếu sáng Downlight:  Bảo hành 02 năm.