BX-5U4

Mô tả:

– Dùng cho module một màu và 3 màu – Đơn màu : 2048×64, 1344×96, 1024×128 – 3 màu: :1024×64, 672×96, 512×128 – Kết nối : USB, LAN – Phần mềm điều khiển : Ledshow – Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ …

 1. – Dùng cho module một màu và 3 màu
 2. – Đơn màu : 2048×64, 1344×96, 1024×128
 3. – 3 màu: :1024×64, 672×96, 512×128
 4. – Kết nối : USB, LAN
 5. – Phần mềm điều khiển : Ledshow
 6. – Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ
 7. – Bảo hành : 12T
 8. – Dùng cho module một màu và 3 màu
 9. – Đơn màu : 2048×64, 1344×96, 1024×128
 10. – 3 màu: :1024×64, 672×96, 512×128
 11. – Kết nối : USB, LAN
 12. – Phần mềm điều khiển : Ledshow
 13. – Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ
 14. – Bảo hành : 12T

Giá: 720.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:
 1. BX-5U4
 2. – Dùng cho module một màu và 3 màu
 3. – Đơn màu : 2048×64, 1344×96, 1024×128
 4. – 3 màu: :1024×64, 672×96, 512×128
 5. – Kết nối : USB, LAN
 6. – Phần mềm điều khiển : Ledshow
 7. – Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật