BX-5E1

Mô tả:

BX – 5E1 – Module 1 màu, 3 màu

Giá: 980.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

MẠCH LED MA TRẬN BX-5E1
1: Tối đa điểm: 2048*128, 1344*192, 1024*256
2: Kiểu màn hình
3:Bộ nhớ lưu trữ:     4MByte
4: Cổng truyền: USB, Mạng
5: Bộ cảm ứng nhiệt độ
6: Hỗ trợ cài tắt mở

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật