LS-T4

Mô tả:

LS-T4

Giá: 450.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

LS-T4

Thông số kỹ thuật cơ bản Card điều khiển LS  T4

Khả năng điều khiển Module 1 mầu va 3 Mầu tính theo điểm ảnh

Đơn sắc  :  2048*16 2048*32 1344*48 1024*64

Ba mầu :    2048*16 1024*32 672*48  512*64

Chiều cao tối  đa :   4 Tầng  HUP 12     Và     2 Tầng HupO8

Bộ nhớ : 2 MByte

Điện Áp : 5vdc / ~ 1W

Kết nối : USB & LAN

Phần Mềm : LED Player 6.0

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật