LS-A2

Mô tả:

LS-A2

Giá: 130.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

LS-A2

Thông số kỹ thuật cơ bản Card điều khiển LS A2

Khả năng điều khiển Module 1 mầu va 3 Mầu tính theo điểm ảnh

Đơn sắc  : 2048*16 2048*32 1344*48 1024*64

Ba mầu : 512*16 256*32

Chiều cao tối  đa :   2 Tầng  HUP 12     Và     1 Tầng HupO8

Bộ nhớ : 2 MByte

Điện Áp : 5vdc / ~ 1W

Kết nối : USB

Phần Mềm : LED Player 6.0

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật