BX-5U3

Mô tả:

Card điều khiển được các loại module ma trận, bảng led ma trận

Card điều khiển được 8 hàng module HUB75 hoặc 4 hàng HUB12

Giá: 580.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

BX-5U3

Điều khiển tối đa:

* một màu : 3200×32 – 2048×64 – 1340×96 – 1024×128

* ba màu : 2048×32 – 1024×64 – 672×96 – 512×128

* kiểu kết nối : USB

* phần mềm điều khiển : ledshowTW

* kiểu chạy : offline

* bộ nhớ : Memory 2MB

* hiệu ứng : đa dạng, chạy chữ

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật