BX-5E2

Mô tả:

Card điều khiển led 1 màu, 3 màu BX-5E2

Giá: 1.250.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:
  1. – Đơn màu / hai màu  : 4096×128, 2048×256
  2. – Kết nối : USB, LAN
  3. – Phần mềm điều khiển : Ledshow
  4. – Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ

Sản phẩm liên quan

Tin tức nổi bật